Keskusta

Liedon Lämmön päätuotantolaitos sijaitsee Taatilassa. Lämpölaitos on ns. kekoarinapolttolaitos ja teholtaan 9 MW. Laitokseen on liitetty savukaasupesuri, jolla puhdistetaan savukaasuja ja saadaan lämpöä talteen, samalla parannetaan kokonaishyötysuhdetta. Laitoksessa poltetaan karsittua rankahaketta, jonka toimittaa Metsä ja Energia Hemmilä Oy. Hemmilän hake tulee pääosin Liedon ja Tarvasjoen sekä naapurikuntien metsistä. Puun välivarastointialueita on mm. Tarvasjoen Tyllin teollisuusalueella. Vara- ja huippulaitoksena toimivat 12 MW ja 9 MW kevytöljylaitokset. Varavoimalaitoksena on kevytöljylaitos myös Piispalantiellä.