Yritysesittely

Yhtiö on perustettu vuonna 1977. Kaukolämpöverkostoa on noin 20 km. Asiakkaita on noin 130. Asiakkaina on aikaisemmin ollut pääasiassa kunnan kiinteistöjä, taloyhtiöitä ja yrityskiinteistöjä. Syksyn 2016 aikana on verkkoon liitetty ensimmäiset pientaloasiakkaat.

Tänä päivänä 2017 yritys työllistää suoraan 2 henkilöä. Ostopalveluina hankitaan ympärivuorokautinen häiriöpäivystys, tilitoimistopalvelut, Avantin lämmöntoimitus ja polttoainetoimitukset lämpölaitoksille, automaatio- ja sähköasennuspalvelut, kaivuu- ja verkotonlaajennutpalvelut ja useita muita palveluita.

Tulevaisuudessa yhtiö hakee kasvua Tuulissuon ja Avannin yritysasiakkaista sekä lisäämällä pientaloasiakkaiden määrää. Keskustan ja Avantin välille rakennettavan siirtolinjan varrella olevia kiinteistöjä otetaan kaukolämmön piiriin vuoden 2017 aikana alennetuin liittymismaksuin. Kehitämme jatkuvasti palvelutarjontaamme ja tuotantolaitoksiamme tarjotaksemme kilpailukykyistä lämpöenergiaa myös jatkossa. Syksyn 2016 aikana vaihdettiin kaikki vm. 2009 ja sitä vanhemmat kaukolämpömittarit ja kaikki asiakkaat kytkettiin etäluentajärjestelmään. Etäluennan myötä uusi asiakastietojärjestelmä tarjoaa asiakkaille entistä kattavampaa tietoa laitteiden kunnosta ja mahdollisista ongelmatilanteista.