Nuolemontiellä rakennetaan kaukolämpöä

Liedon kunta, Liedon Vesi ja Liedon Lämpö Oy aloittavat Nuolemontiellä vesihuollon, kaukolämpöputkiston sekä kevytväylän rakentamisen välillä Närepolku – Vanha Tyllintie

Vanha Tyllintie on suljettu ajalla 3. – 9.9.2018 tien alitustöiden vuoksi.

Nuolemontie on suljettu väliaikaisesti läpiajoliikenteeltä 3.9. – 30.11.2018, tonteille pääsy turvataan. Myös jalankulkijat ja pyöräilijät pääsevät kulkemaan ajoneuvoliikenteeltä suljetulla osalla. Suosittelemme kuitenkin käyttämään vaihtoehtoisia reittejä, sillä alueella on runsaasti työmaaliikennettä.

Töiden yhteydessä parannetaan myös Nuolemontien rakenteita, joten työtä tehdään koko Nuolemontien leveydeltä. Lisäksi tehdään uusi kevyenliikenteen väylä välille Närepolku – Vanha Tyllintie.

 

Työ aiheuttaa liikennehaittoja Nuolemontiellä ja Vanhalla Tyllintiellä. Pahoittelemme töistä aiheutuvaa haittaa.